Esimiestyön juridiikka: Onnistu esihenkilönä

Alas Tee alkukartoitus

Tiivistelmä

Hyvä esihenkilö Esihenkilön tehtävä on haastava, sillä esihenkilöllä on eräänlainen kaksoisrooli; hän on samaan aikaan työnantajan edustaja ja myös itse alainen. Siirtyminen työntekijästä esihenkilöksi tarkoittaa siis kokonaan uudenlaisen roolin sisäistämistä, mutta siirtymää voi helpottaa mm. hyvällä perehdytyksellä ja osaamisen kehittämisellä. Me uskomme, että hyvän ja oikeudenmukaisen esihenkilötyön taustalla on balanssissa osaaminen, suuri sydän ja halu…

Hyvä esihenkilö

Esihenkilön tehtävä on haastava, sillä esihenkilöllä on eräänlainen kaksoisrooli; hän on samaan aikaan työnantajan edustaja ja myös itse alainen. Siirtyminen työntekijästä esihenkilöksi tarkoittaa siis kokonaan uudenlaisen roolin sisäistämistä, mutta siirtymää voi helpottaa mm. hyvällä perehdytyksellä ja osaamisen kehittämisellä. Me uskomme, että hyvän ja oikeudenmukaisen esihenkilötyön taustalla on balanssissa osaaminen, suuri sydän ja halu saada ympärillä olevat ihmiset ja asiat kukoistamaan. Esimies on ennen kaikkea menestymisen mahdollistaja. Työlainsäädännön ja keskeisten juridisten asioiden ymmärtäminen antavat raamit työnantajan menestykselle, työyhteisön kukoistamiselle ja esihenkilötyölle. Työoikeudellista osaamista voidaankin pitää esihenkilötyön selkänojana – tässä me voimme auttaa.

Esihenkilö on avainasemassa

Nykypäivänä moni työntekijä tuntee hyvin omat oikeutensa, mutta kuinka moni esihenkilö on perehtynyt samalla tavalla omiin oikeuksiinsa ja toisaalta myös velvoitteisiinsa? Esihenkilöiden työoikeudellisella osaamisella on myös keskeinen merkitys työnantajan riskien kannalta. Hyvä esimies uskaltaa myös käyttää hänelle kuuluvaa työnjohto-oikeutta ja puuttuu tarvittaessa ongelmiin tai ongelmaksi muodostuviin asioihin. Esihenkilön vahva osaaminen palvelee koko työyhteisöä ja varmistaa yhdenvertaisen kohtelun sekä edistää työrauhan säilymistä. Vastaavasti työlainsäädännön keskeisten asioiden ymmärtäminen auttaa välttämään työnantajalle kalliiksi tulevat sudenkuopat. On myös hyvä huomioida, että siinä missä hyvä ja oikeudenmukainen esihenkilö on mahdollistaja, voi esihenkilö myös saada aikaan tuhoa. Voisi siis sanoa, että esimies on avainasemassa ja heidän osaamisen kehittämiseen sijoittaminen on usein todella kannattavaa.

Miten onnistua esihenkilönä

Hyvien esihenkilöiden lisäksi on toki hyviä alaisia, mutta esihenkilöllä ja työnantajalla on viime kädessä vastuu työyhteisöstä. Osaava esihenkilö pystyy toimimaan oikeudenmukaisesti ja perustelemaan ratkaisujaan työyhteisössä. Kun esihenkilö pystyy oikeudenmukaisesti perustelemaan ratkaisunsa työnjohtovaltaa käyttäessään, on henkilöstön helpompi ymmärtää myös itselleen epämieluisia ratkaisuja, joita kaikille tulee joskus vastaan. Esihenkilötyössä on tärkeää olla johdonmukainen. Johdonmukaisuus ei ole mahdollista ilman hyvää perusasioiden ja työoikeuden systematiikan ymmärtämistä. On äärettömän tärkeää, että esihenkilö ymmärtää taustalla vaikuttavat tekijät, jotta voi tehdä johdonmukaisia ja samalla oikeudenmukaisia ratkaisuja työyhteisössä. Kokonaisuus ratkaisee ja tässä on oltava balanssissa suuri sydän, ihmisyys, tarvittava juridinen osaaminen sekä toiminnan kannattavuus. Sanotaan, että jotkut syntyvät johtajiksi, mutta me uskomme, että kaikilla on mahdollisuus kehittyä ja löytää oma polku menestyksekkääseen esihenkilötyöhön. Mutta mistä lähteä liikkeelle? Tässä muutama ajatus pohdittavaksi esihenkilöasemassa oleville:

  • • Sinulla on tilaisuus saada paljon hyvää aikaan – sisäistä esihenkilöroolisi ja ota se ylpeänä vastaan!
  • • Kuuntele, ymmärrä ja toimi johdonmukaisesti
  • • Luota itseesi ja työyhteisöösi
  • • Pidä huoli, että työn tekemisen perusfunktio, tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt ovat selvät kaikille
  • • Puutu, kun tarve ja perustele aina ratkaisusi
  • • Kehitä itseäsi esihenkilönä jatkuvasti – opi tai onnistu!
  • • Varmista juridinen perusosaaminen, se on työsi selkänoja

Ainakin näistä aineksista on hyvän työyhteisön pohja tehty ja menestys on mahdollista.

Me Aksesilla haluamme auttaa työyhteisöjen avainasemassa olevia esihenkilöitä mahdollistamaan menestyksen. Kaikilla esihenkilöille on saatavilla avaimet hyvään esihenkilötyöhön, kun asian ottaa omakseen. Tarjoamme valmennuspaketin Onnistu esihenkilönä ja vältä sudenkuopat, johon on mahdollista koota koko työyhteisön esihenkilöt kerralla hakemaan eväitä tulevaisuuteen! Tutustu koulutuspaketteihimme täältä!

Haluatko vaihtaa ajatuksia juridiikasta, esihenkilötyöstä tai yrittäjyydestä? Onko sinulla meille kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä täältä.