Akses Oy, Juristi- ja ekonomipalvelut, työsuhdejuridiikka, liiketoiminta, business, konultointi, valmennus
Akses Oy, Juristi- ja ekonomipalvelut, työsuhdejuridiikka, liiketoiminta, business, konultointi, valmennus
Palvelumme

Tarjoamme palveluita asiakkaan tarpeiden mukaan yksittäisistä toimeksiannoista laajempiin koulutuksiin työ- ja yritysoikeuden sekä liiketoiminnan kannattavuuden parantamisen ja taloushallinnon alueilla. Kaikissa palveluissamme painopiste on ongelmien ja riskien ennakoimisessa sekä tilanteiden varhaisessa korjaamisessa. Tarjoamme palveluitamme ennakoitavin kustannuksin, joten ensimmäinen yhteydenotto ja alkukartoitus on maksuton.

▼ Lue palveluistamme

Lakipalvelut

Lakineuvonta
Asiakirjojen laadinta ja tarkistus
Riidanratkaisu
Juridiseen viestintään liittyvä neuvonta ja legal design

Hinnat alkaen 100 € + alv 24 %

Talouspalvelut

Tilinpäätös- ja kirjanpitoneuvonta
Vero- ja arvonlisäverotusneuvonta
Budjetointi ja kannattavuus
Talousviestintään liittyvä neuvonta

Hinnat alkaen 100 € + alv 24 %

Koulutuspalvelut

Onnistu esimiehenä ja vältä sudenkuopat
Mitä?

Esimiestyöhön kuuluu monia velvoitteita, mutta myös oikeuksia. Työlainsäädäntö ei ole työelämän arjesta erillinen osa, vaan se on jatkuvasti läsnä esimiestyössä. Tästä syystä esimiestyössä onnistuminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä myös juridiikkaan. Työlainsäädännön perusteet tunteva esimies osaa huomioida oikeutensa ja velvollisuutensa tasapainoiseksi kokonaisuudeksi ja näin monet työpaikan ongelmat ja riskit voidaan ennakolta välttää.

Miksi?

Parhaat työnantajat houkuttelevat parhaat työntekijät. Esimies on usein henkilöstöasioissa avainasemassa ja siksi esimiesten osaamiseen panostaminen on kustannustehokas tapa onnistua työnantajana ja välttää kalliiksi tulevia sudenkuoppia. Tämä koulutus tarjoaa esimiehelle perustyökalupakin, jonka avulla esimies pystyy välttämään ja ratkomaan tyypillisiä ongelmia työsuhteen elinkaaren aikana. Koulutus etenee työsuhteen kronologian mukaisesti ja pitää sisällään seuraavat osa-alueet:

 • Johdanto: Mitkä ovat työsuhteen osapuolten roolit? Entäpä osapuolten keskeiset oikeudet ja velvollisuudet?
 • Työsuhteen alkumetrit: Mitä työsopimuksen tekemisessä tulisi huomioida? Mitä työnantajan perehdyttämisvelvollisuus tarkoittaa? Milloin koeaikapurku voidaan tehdä ja miten?
 • Työsuhteen aikaiset esimiehen keskeiset velvollisuudet: Mitä tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto tarkoittaa? Mitä työturvallisuudesta tulisi tietää?
 • Työsuhteen päättäminen: milloin työsopimus voidaan päättää ja mitä ainakin tulisi huomioida?
 • Työsuhteen sudenkuopat -ryhmätyöt ja ryhmätöiden purku

Koulutuksessa osa-alueet käsitellään käytännönläheisesti, elävän elämän esimerkkejä hyödyntäen.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työantajayrityksille ja -yhteisöille, erityisesti esimiehile ja johtajille. Koulutuksesta hyötyvät myös esimiesten tukena työskentelevät HR-henkilöt.

Selätä haastavat esimiestilanteet
Mitä?

Esimiestyöhön kuuluu pääsääntöisesti aina haastavia henkilöstötilanteita, jotka tuottavat epämukavuutta ja harmaita hiuksia. Hyvän työyhteisön merkki ei ole absoluuttinen ongelmattomuus, vaan se miten ongelmat kyetään ratkaisemaan. Esimiehellä on keskeinen rooli ja vastuu siitä, miten ongelmiin puututaan ja miten ne ratkotaan kestävällä tavalla.

Miksi?

Parhaat työnantajat houkuttelevat parhaat työntekijät. Esimies on usein henkilöstöasioissa avainasemassa ja siksi esimiesten osaamiseen panostaminen on kustannustehokas tapa selättää haastavat esimiestilanteet ja onnistua työnantajana. Tämä koulutus tarjoaa täsmäapua haastavien tilanteiden kohtaamiseen ja niiden ratkomiseen. Koulutuksen avulla tunnistat tilanteet, joihin sinun tulee puuttua. Lisäksi tiedät miten puuttua ja ymmärrät johdonmukaisen puuttumisen merkityksen koko työyhteisölle. Koulutus pitää sisällään seuraavat osa-alueet:

 • Mitkä ovat esimiehen tehtävät ja rooli työnantajan edustajana?
 • Mikä on esimiehen tärkein oikeus ja miten sitä käytetään?
 • Työnjohtamista vai kiusaamista?
 • Mihin esimiehen tulisi puuttua – tyypilliset ongelmatilanteet?
 • Miten esimies voi puuttua?
 • Äärimmäisenä puuttumiskeinona työsuhteen päättäminen?
 • Hankalat persoonat työpaikalla -ryhmätyö ja ryhmätyön purku
Kenelle?

Koulutus on suunnattu työantajayrityksille ja -yhteisöille, erityisesti esimiehile ja johtajille. Koulutuksesta hyötyvät myös esimiesten tukena työskentelevät HR-henkilöt.

Alisuoriutumisesta pois johtaminen
Mitä?

Alisuoriutuminen on ilmiö, johon moni esimies törmää urallaan. Valitettavan moni esimies tuntee itsensä tilanteessa voimattomaksi ja kokee, ettei tilanteelle voi oikein tehdä mitään. Ajan saatossa alisuoriutumisen hiljaisesta hyväksymisestä saattaa syntyä ongelmien kierre, joka resonoi koko työyhteisöön. Alisuoriutumiseen liittyvät kerrannaisvaikutukset ja kustannukset voivat nousta todeilla suuriksi. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeätä osata puuttua alisuoriutumiseen.

Miksi?

Parhaat työnantajat houkuttelevat parhaat työntekijät. Esimies on usein henkilöstöasioissa avainasemassa ja siksi esimiesten osaamiseen panostaminen auttaa yhteisöä suoriutumaan paremmin. Alisuoriutumiseen puuttuminen vaatii esimieheltä ymmärrystä, mutta myös jämäkkyyttä. Tämä koulutus antaa konkreettiset eväät alisuoriutumistilanteiden ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja johdonmukaiseen puuttumiseen. Aihetta lähestytään käytännönläheisesti seuraavien kysymysten kautta:

 • Mitä alisuoriutuminen on ja mitä se ei ole?
 • Miksi alisuoriutumiseen tulee puuttua?
 • Miten alisuoriutumiseen tulisi puuttua?
 • Milloin alisuoriutuminen voi olla työsuhteen päättämisperuste?

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työantajayrityksille ja -yhteisöille, erityisesti esimiehile ja johtajille. Koulutuksesta hyötyvät myös esimiesten tukena työskentelevät HR-henkilöt.

Tunne yrityksesi luvut
Mitä?

Yrityksen käynnistys- ja muutostilanteissa on kriittisiä asioita, jotka yrittäjän on otettava huomioon. Yritystä velvoittavan lainsäädännön lisäksi talouden suunnittelu ja sen seuranta ovat kulmakiviä kannattavan liiketoiminnan luomiselle ja ylläpitämiselle.

Miksi?

Tieto, taito, osaaminen ja ymmärrys ovat ehdoton edellytys menestyvälle liiketoiminnalle. Koulutuksen avulla ymmärrät, miten yrityksesi kannattavuutta voidaan mitata ja osaat hinnoitella sekä suunnitella yrityksesi taloutta paremmin.

 • Mikä on sopivin yritysmuoto liiketoiminnallesi?
 • Mitä asioita otettava huomioon suhteessa verottajaan ja lainsäädäntöön
 • Kuinka hinnoitella kannattavasti karkottamatta asiakkaita?
 • Miten mitata yrityksen kannattavuutta?
 • Miten suunnitella yrityksen taloutta?
Kenelle?

Koulutus sopii pienille ja keskisuurille yrityksille sekä sopii erityisesti pienryhmissä tapahtuvana sparrauksena. Korostamme yksilöllisesti niitä alueita, joissa sinä tarvitset apua, ja siten koulutus sopii yrityksen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen aina yritystoiminnan aloittamisesta mahdolliseen muutostilanteeseen.

Räätälöidyt koulutukset
Lisäksi tarjoamme räätälöityjä koulutuksia ja toimeksiantoja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Olethan rohkeasti yhteydessä, niin katsotaan juuri sinulle sopiva kokonaisuus.

Hinnat ryhmille alkaen 1000 € + alv 24 %

Aloittavan yrittäjän paketti

Neuvontaa yritysmuodon valintaan
Neuvontaa markkinatutkimuksen tekemiseen sekä taloudelliseen suunnitteluun (budjetointiin)
Perustamislomakkeiden ja -dokumentaation läpikäyntiä
Neuvontaa peruspalveluiden käyttöönotossa, kirjanpito (esim. Visma), sähköpostit (esim. Office Outlook), nettisivut (esim. WordPress tai Drupal)

Paketti alkaen 180 € + alv 24 %

Palveluihimme sisältyy

1. Tilanteesi

alkukartoitus
2. Toimeksianto /

koulutus

3. Tilanteesi

jälkikartoitus

Meidän asiakaslupaus

✓ Selkeää ja ymmärrettävää puhetta asiantuntijoilta

✓ Paljon käytännön esimerkkejä valaisemaan teoriaa

✓ Tilaa myös ajatuksen vaihdolle ja keskustelulle

✓ Rento ja mutkaton meininki

Ota yhteyttä meihin!