Tietosuoja


Tietosuoja

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan www.akses.fi-verkkosivuston, markkinoinnin, yhteydenottojen sekä tapahtumien kautta kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn. Akses Oy:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietojen käsittelyyn on olemassa erillinen tietosuojaseloste, jonka voit ladata tästä.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Akses Oy käsittelee henkilötietoja; mitä henkilötietoja rekisterinpitäjä kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn.


1. Rekisterinpitäjä

Akses Oy (Y-tunnus: 2867694-2)
Henkilötietoihisi liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: Akses Oy Porvoonkatu 51 B 26 00520 Helsinki

Henkilötietoihisi liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: anna.hakola[at]akses.fi


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta oleelliset ja tarpeelliset henkilötiedot. Keräämme henkilötietoja esimerkiksi uutiskirjetilauksiin, tapahtumailmoittautumisiin, mielipidemittauksiin, verkkosivujen käyttämisen seurantaan ja optimointiin ja jotta voimme vastata yhteydenottopyyntöihin. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämiemme tapahtumien hallintaan.

Käsittelyn tarkoituksena voi myös liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, markkinointi, palveluiden ylläpito ja kehitys, laadunvarmistus, suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset. Lisäksi rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen huolella valittujen yhteistyökumppanien viestintään.

Edellä mainitut henkilötietojen käsittelyt perustuvat rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tiedottaa liiketoiminnastaan ja kehittää liiketoimintaansa, ja sitä kautta tarjoamaan palveluidensa käyttäjille entistä parempaa palvelua.

Tapahtumia varten ja mielipidemittauksissa voimme tiedustella sinulta mieltymyksiäsi tai toivomuksiasi, mutta emme kuitenkaan edellytä tämän tiedon antamista. Antamiesi tietojen käsittely perustuu tällöin suostumukseesi.


3. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Yksilöinti- ja yhteystiedot, esim. nimi ja sähköpostiosoite
  • Yrityksen yksilöinti- ja yhteystiedot, esim. yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Sosiaalisen median käyttäjänimi, esim. Instagramissa tai vastaavassa
  • Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot
  • Markkinointitapahtumat ja mielipidemittaukset
  • Muut vapaaehtoiset tiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään markkinoinnin yhteydessä, verkkosivujen kautta tai yhteydenottopyyntöjen yhteydessä.

Tiedot voidaan saada myös muilla tavoin kuten esimerkiksi suositusten, tapahtumien, markkinoinnin, median tai vaikkapa sosiaalisen median kanavien kautta.


5. Tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi-, kulu- sekä laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille, jotka käsittelevät näissä tilanteissa henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta.

Tietojen käsittelyn tekniseen toteuttamiseen liittyvistä syistä osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.


6. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.


7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin sille on rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyvä perusteltu syy. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi voimassa oleva asiakassuhde tai muu sopimussuhde. Perusteltu syyn taustalla voi olla myös lakisääteinen velvoite taikka rekisterinpitäjän markkinointi. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Google Analyticsin -palvelun evästeet vanhenevat 26 kuukaudessa ensimmäisestä kerrasta, jolloin käyttäjä vieraili verkkosivustollamme. Käyttäjä voi myös itse poistaa evästeiden käytön selaimensa asetuksista.

Akses.fi -yhteydenottoformin kautta yhteydenottajan lähettämät tiedot säilytetään niin kauan kun sillä on rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyvä perusteltu syy.


8. Käsittelyn turvallisuus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.

Rekisterinpitäjä voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille, jolloin yhtiö varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti.

Meille verkkosivuston liikenteen seurannan kautta tulleet tiedot on suojattu SSL-salatulla yhteydellä. Google Analytics-palvelun kautta saatavat tiedot tallentuvat ja niitä käsitellään palveluntarjoajan omalla palvelimilla. Rekisterinpitäjän verkkosivustoon liitettyyn Google Analytics- palveluun kirjautuminen edellyttää kirjautumistunnuksia.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröi dyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen anna.hakola[at]akses.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää esimerkiksi kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti, minkä vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


12. Evästeet ja tekninen seuranta

Seuraamme www.akses.fi-sivuston liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc.). Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti Googlelle kuten avatun verkkosivun osoite tai hakusana, jonka kautta käyttäjä on ohjattu Googlen hakukoneesta Aksesin sivustolle.

Rekisterinpitäjä ei saa Google Analyticsin kautta tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan anonyymissä muodossa olevaa dataa, eikä rekisterinpitäjä näin ollen pysty suoraan tunnistamaan käyttäjää.

Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen. Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja voit tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla.

Käytämme verkkosivustollamme myös muita kolmannen osapuolen palveluita ja siten heidän evästeitään, jotta sivustomme sisältöä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa. Palvelujentarjoajat ovat Facebook, Instagram, YouTube ja LinkedIn.

Käyttäjä voi myös itse helposti poistaa evästeiden käytön selaimensa asetuksista.


13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Akses Oy kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tätä tietosuojaselostetta.

Tietosuojaseloste on julkaistu 25.5.2018