Yrittäjäksi työn ohella

Alas Tee alkukartoitus

Tiivistelmä

Oletko miettinyt oman yrityksen perustamista? Kutkuttaako sinua ajatus oman vision toteuttamisesta? Haluatko olla itsesi pomo? Yrittäjäksi ryhtymisen ei tarvitse olla pelottava hyppy tuntemattomaan tai ääretöntä riskinottoa, vaan parhaimmillaan se voi olla mielekäs tapa toteuttaa itseään. Usein voikin olla hyvä ottaa yrittäjyyden ensiaskelia työn ohella. Ennen oman yrityksen perustamista on kuitenkin paljon asioita, joita tulee huomioida…

Oletko miettinyt oman yrityksen perustamista?

Kutkuttaako sinua ajatus oman vision toteuttamisesta? Haluatko olla itsesi pomo? Yrittäjäksi ryhtymisen ei tarvitse olla pelottava hyppy tuntemattomaan tai ääretöntä riskinottoa, vaan parhaimmillaan se voi olla mielekäs tapa toteuttaa itseään. Usein voikin olla hyvä ottaa yrittäjyyden ensiaskelia työn ohella. Ennen oman yrityksen perustamista on kuitenkin paljon asioita, joita tulee huomioida muun muassa suhteessa omiin yrittäjävalmiuksiin ja toisaalta suhteessa omaan työnantajaan.

Mistä lähteä liikkeelle?

Kaiken pohjana on tietysti liikeidea, joka kannattaa sanoittaa selkeään liiketoimintasuunnitelman muotoon. Sen laadintaan on olemassa ohjeita esimerkiksi PRH:n sivuilla.

Ennen liiketoimintasuunnitelman laatimista on kuitenkin tärkeää pysähtyä hetkeksi ja pohtia, mitä kaikkea yrittäjyys vaatii ja missä järjestyksessä voi siirtyä sanoista tekoihin. On hyvä miettiä, kuinka yrittäjähenkinen olet. Yrittäjähenkisyys vaatii ison ripauksen luovuutta, kauhallisen rohkeutta sekä väkevän vahvaa uskoa omaan juttuun. Ennen kaikkea yrittäjäksi ryhtyminen vaatii lavakaupalla valmiutta tehdä se, mitä tehdä täytyy, koska yrittäjä vastaa viime kädessä kaikesta itse. Yrittäjähenkisyyttä voi hyvin kasvattaa hiljalleen ja ruokkia sitä oikealla asenteella – uusien haasteiden kohdalla voit todeta joko onnistuvasi tai oppivasi.

Voiko yrittäjäksi ryhtyä oman työn ohella ja mitä tulisi huomioida?

Jokaisella on oikeus hankkia elantonsa haluamallaan tavalla ja elinkeinovapaus on yksi perustuslain takaamista kansalaisille kuuluvista perusoikeuksista. Elinkeinovapaus ei ole kuitenkaan rajaton, vaan suhteessa omaan työnantajaan tulee huomioida mm. seuraavat seikat:

1. Työntekijän on oltava lojaali työnantajaansa kohtaan. Työsopimuslain mukaan työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

2. Työnantajaa ilmeisesti vahingoittava kilpaileva toiminta ja sen valmistelu on kiellettyä. Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. On myös hyvä huomioida, ettei työntekijä saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Vaikka olisitkin sitä mieltä, ettei yrityksesi toiminta kilpaile millään tavalla työnantajasi kanssa, ole silti avoin työnantajallesi – se on ainoa tapa välttää turhat väärinymmärrykset. Ennen varsinaisiin toimiin ryhtymistä varaa hetki pomosi kanssa – usein työnantajan kanssa yhteinen sävel löytyy avoimin kortein pelaamalla!

Haluatko vaihtaa ajatuksia yrittäjyydestä tai heräsikö sinulle kysymyksiä? Ota meihin yhteyttä täältä.